Log in


ਚੰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

09/15/2021 11:03 AM | Anonymous member (Administrator)

ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਿਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿੱਚ 6.5% ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 85,000 ਡਰਾਈਵਰ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ।

Read More 

Powered by Wild Apricot Membership Software