Log in


ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਜੀ ਸਨਸੈਟ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ (ਈ.ਐੱਲ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

09/15/2021 11:04 AM | Anonymous member (Administrator)


ਵੇਰੀਜੋਨ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਂਡ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੈਰੀਅਰ ਜਲਦੀ ਹੀ 3 ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 4 ਜੀ ਅਤੇ 5 ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਈ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫੈਡਰਲ ਕੰਮੁਨੀਕੈਸ਼ਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ “ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ।

Read More 

Powered by Wild Apricot Membership Software