Log in


ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਐਸ. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ

11/30/2021 9:13 AM | Anonymous member (Administrator)

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਵੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 25% ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।

Read More 


Powered by Wild Apricot Membership Software