Log in


ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ।

07/05/2022 9:52 AM | Anonymous member (Administrator)

ਨਵੇਂ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

Read more 

Powered by Wild Apricot Membership Software