Log in


ਨਵੀਂ DOE ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

04/17/2023 11:27 AM | Anonymous member (Administrator)

ਡੀਜ਼ਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVS) ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ (DOE) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੈਲੇਟਿਕ ਵਾਹਨ ਮਡਿਊਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੈਲੇਟਿਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 180-ਵਾਟ ਮੋਡੀਊਲ ਵਾਲੀ ਟੋਇਟਾ ਪ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ 210-ਵਾਟ ਮੋਡੀਊਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਡਈ ਸੋਨਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Read More


Powered by Wild Apricot Membership Software