Log in


ਛੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਿਜਨਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ

03/05/2019 11:06 AM | Anonymous member (Administrator)

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਵਾਪਸੀ ਲੋਡ ਚੁਕਣਾ ਆਦਿ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਲੋਡਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਡ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲੋਡ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

Click for more

Powered by Wild Apricot Membership Software