Log in


2020 ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ

01/30/2020 12:23 PM | Anonymous member (Administrator)

ਕਾਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ 1% ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FMCSA) ਰੈਡਂਮ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 25% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read more

Powered by Wild Apricot Membership Software